AKTUALNE ARCHIWALNE

KONTAKT

27-06-2019 g. projekt Ławeczki Multimedialne  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewice złożyło do UM projekt do budżetu obywatelskiego. Jest to budowa dwóch ławeczek multimedialnych. Ławeczki multimedialne są współczesnymi metodami narracji informacji historycznych i kreują pozytywny wizerunek miasta. Wszelkie informacje przygotowane byłyby w oparciu o istniejące źródła, tj. dokumenty, wspomnienia i konsultacje społeczne. W celu dostosowania technologii do działań proekologicznych proponujemy ławeczki z rozwiązaniem paneli solarnych ładujących ławeczkę, tak aby była ona samowystarczalna i nie pobierała prądu z sieci. Pierwsza z nich, odtwarzająca wybrane 3 bajki Ignacego Krasickiego, stanęłaby w parku miejskim, w miejscu z widokiem na pałac. Na oparciu lub siedzisku ławeczki wygrawerowana byłaby historia pobytu biskupa Krasickiego w Skierniewicach lub jedna z bajek. Głównym celem jest zapoznanie mieszkańców i turystów odwiedzających Skierniewice z historią pobytu biskupa Krasickiego w naszym mieście, ale również pokazanie znaczenia Skierniewic w historii Polski w kontekście umiejscowienia rezydencji biskupich na terenie miasta.

Druga ławeczka, odtwarzającakrótką historię miasta, stanęłaby w ogrodzie Muzeum Historycznego Skierniewic.Na oparciu lub siedzisku ławeczki wygrawerowane byłyby symbole miasta oraz ośczasu z opisem faktów z historii miasta zgodnie z czytanym przez lektora tekstem.Wśród poruszanych faktów z historii miasta proponuje się następujące elementy:

1)         uzyskanie praw miejskich 19 lutego1457 r. i rola arcybiskupa Jana Odrowąża ze Sprowy;

2)         historia pobytu arcybiskupa IgnacegoKrasickiego w Skierniewicach, z zaznaczeniem jego wzmożonej twórczościliterackiej w okresie pobytu w naszym mieście;

3)         historia krótkiej miłości FryderykaChopina do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej;

4)         informacja o KoleiWarszawsko-Wiedeńskiej i 15 października 1845 r. kiedy to na stację wSkierniewicach wjechał pierwszy pociąg drogi żelaznej;

5)         wizyta w 1884 r. trzech cesarzy:Aleksandra III, Wilhelma I i Franciszka Józefa I;

6)         browarnicze tradycje Skierniewic wfabryce Franciszka Braulińskiego i Władysława Strakacza;

7)         historia wojskowości w Skierniewicach– od garnizonu carskiego po odzyskanie niepodległości i historię teraźniejszą.

Głównym celem działania jestedukacja mieszkańców ale również atrakcyjne zapoznanie turystów odwiedzającychSkierniewice z historią miasta. Treści odtwarzane mają również pokazać jakhistoria miasta wplatała się w historię Polski, sprawiając że Skierniewice byłyi są miastem o znaczeniu strategicznym dla kraju.

Ławeczki multimedialne sąwspółczesnymi metodami narracji informacji historycznych i kreują pozytywnywizerunek miasta.  Wszelkie informacjeprzygotowane byłyby w oparciu o istniejące źródła, tj. dokumenty, wspomnienia ikonsultacje społeczne. Każda ławeczka stanowić będzie nośnik wiedzy na tematlokalnej historii, z kolei wykorzystanie elementów interaktywnych (odtwarzanietreści) pozwoli wzbudzić emocje i wywołać patriotyczną refleksję.

Jako lektora czytającegobajki i historię miasta warto by rozważyć znanego i rozpoznawalnego aktora lubprezentera radiowego/ telewizyjnego, pochodzącego ze Skierniewic lub związanegoz naszym miastem; np. Tamara Arciuch, Maria Winiarska oraz Wiktor Zborowski,czy Lech Mackiewicz. Ewentualnie do czytania bajek Ignacego Krasickiego możnawykorzystać głos Piotra Fronczewskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnychgłosów polskiego kina, szczególnie kina dla najmłodszych